Banner top Banner top

D-DAY KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG 148 NGÔ XUÂN QUẢNG, HÀ NỘI

Sammishop
Th 6 20/10/2023
Tadaaa, thành viên nhà SammiShop thứ 24 đã ra mắt tại 148 Ngô Xuân Quảng rồi đây. Chương trình khai trương với các ưu đãi hấp dẫn có 1-0-2 và chỉ diễn ra duy nhất 2 ngày 20.10 -21.10 thôi đấy!! Nhanh nào các bạn ơi.